8

OSNOVNA ŠKOLA AUGUSTA ŠENOE

Adresa
Selska cesta 95, Zagreb

Godina izgradnje
1932.

Autor projekta
Ivan Zemljak

OŠ AUGUSTA ŠENOE

Škola na Selskoj cesti jedno je u nizu vrsnih ostvarenja zgrada za odgoj i obrazovanje arhitekta Ivana Zemljaka. Ogledni je primjer novih nazora o edukativnom prostoru, te dostignuća arhitektonske produkcije 30-ih godina dvadesetog stoljeća. Zemljak objedinjuje arhitektonske i pedagoške vrijednosti vremena u paviljonskom sklopu naglašene tlocrtne simetrije i kompozicije stereotomskih volumena (muškog i ženskog odjeljenja te dječjeg skloništa s katnom gimnastičkom dvoranom) povezanih trijemom. Cilj novog prostornog i oblikovnog koncepta u funkciji je stvaranja zdrave sredine, usklađene s najvišim suvremenim pedagoškim i higijensko-tehničkim standardima, te odgovarajućim funkcionalnim i konstruktivnim načelima. Pažljivo je artikulirano urastanje objekta u konfiguraciju terena, kao i dispozicija i oblikovanje raznovrsnih vanjskih prostora za odmor i rekreaciju (igralište, bazen i pješčanici, natkrivena i sjenovita mjesta). Ta škola, uz onu na Jordanovcu, skladom sadržaja i forme predstavlja značajno dostignuće moderne arhitekture koje je poslužilo kao uzor kasnijim ostvarenjima odgojno-obrazovnih objekata. Već je 1933.g. predstavljena u Parizu na izložbi moderne arhitekture, te publicirana u tematskom broju prestižnog časopisa L’architecture d’aujourd’hui, posvećenog školskim objektima.