5

HRVATSKI DRŽAVNI ARHIV

Nepokretno pojedinačno zaštićeno kulturno dobro

Adresa
Trg Marka Marulića 21 (10 000  Zagreb)

Godina izgradnje
1913.

Autor projekta
Rudolf Lubynski

Autor rekonstrukcije
Hrvatski restauratorski zavod, Institut građevinarstva Hrvatske

Autor interijera
Rudolf Lubynski

Glavni izvođač
Ernst i Rudolf Ehrlich

ARHIV

Izuzetno je vrijedan spomenik kulture zagrebačke secesije koje sadržajem, namjenom i smještajem predstavlja hram mudrosti i pismenosti. U  osnovi zgrada je pravokutnik dužine 80 i širine 50 metara kojemu su sjeverno i južno krilo spojeni jednim centralnim dijelom. Nad njime se uzdiže visoka polukupola s četirima stupovima na kojima se nalaze po četiri sove koje nose globuse i simboliziraju znanje. U središnjemu traktu, koji povezuje sjeverno i južno krilo, nalaze se: ulaz, vestibul sa stubama koje vode na prvi kat, atrij i Velika čitaonica. Na istočnoj strani atrija nalaze se dvorane Male i Profesorske čitaonice, a na zapadnoj Izdavanje knjiga (današnja Korisnička služba) i Katalozi. Svi prostori središnjega trakta imaju zenitalno osvjetljenje. Velika čitaonica duga je 30, široka 15 i visoka 30 metara. Lusteri i lampe na stolovima izrađeni su u Beču od pozlaćene mjedi i kristalnoga stakla vrhunske kvalitete. U prostorima Arhiva nalazimo djela najpoznatijih hrvatskih slikara. Magistralno djelo Velike čitaonice golema je kompozicija Vlahe Bukovca Razvitak hrvatske kulture smještena iznad središnjega nosivog luka.