17

DUGAVE URBANIZAM

Lokacija
Novi Zagreb

Autorski tim
Ivan Čižmek, Tomislav Odak, Zdenko Vazdar, Tomislav Bilić

Godina izgradnje
1970. — 1976.

Novozagrebačko naselje Dugave, građeno je 1970-ih godina na krajnjem jugoistoku grada. Provedbeni urbanistički plan izrađen je 1975. pri Urbanističkom zavodu Grada Zagreba. Centar i stambena zona naselja realizirani su prema projektu autorskog tima – Ivan Čižmek, Tomislav Odak, Zdenko Vazdar i Tomislav Bilić, sukladno javnom urbanističko-arhitektonskom natječaju. Prvi stanovi izgrađeni su 25. svibnja 1977. godine. U izgradnji naselja primijenjen je model Društveno usmjerene stambene izgradnje. Osnovni cilj široke mreže suradnika urbanista, arhitekata, tehnologa i niza drugih stručnjaka bio je stanovnicima osigurati kvalitetno stanovanje i humane uvjete života, u neposrednom kontaktu s prirodnim okolišem. Naselje karakterizira neortogonalna geometrija, pejzažno uređenje javnih površina i središnjeg parka, ozelenjena dvorišta unutar stambenih polublokova te kolni promet izdvojen od pješačke zone. Novo naselje poštovalo je zatečeni postojeći ruralni kontekst i izgrađeni prirodni okoliš nekadašnjih naselja Hreljić, Jakuševac i Otok. Posebnu fizionomiju predstavlja zaostali rukavac rijeke Save, koji se proteže obodno sa sjevera na jug naselja. Između arhitektonskih realizacija ističe se osnovna škola (Radovan Tajder, 1978.), elipsoidna zgrada crkve Sv. Mateja (Vinko Penezić i Krešimir Rogina, 1991.–1995.) te stambeni blok s dvoetažnim stanovima i galerijskim unutarnjim hodnicima realiziran prema nagrađivanom projektu Tomislava Odaka (1980.).