FESTIVAL OHZ

Festival Zagreb Open House zamišljen je kao promocija najatraktivnijih zagrebačkih arhitektonskih djela te susret građana s arhitektima, građevinarima, investitorima i vlasnicima objekata. Festival potiče razmišljanja o vrijednostima grada i ulozi stanovnika u njegovom stvaranju te ih potiče da se zalažu za dobro osmišljeno, planski izgrađeno okruženje. To uključuje i  promišljanja  načina na koji se arhitektura bavi ekološkom, socijalnom i gospodarskom održivošću. Open House festivali diljem svijeta, već više od tri desetljeća  fokusirani su na predstavljanje  urbanih krajolika. Prvi Open House festival  održao se  1992. godine u Londonu, a network Open House Worldwide danas okuplja 54 velikih svjetskih gradova poput Kopenhagena, New Yorka, Atene, Lisabona, Praga, Beča….. Open House događanjima u svijetu godišnje nazoči gotovo milijun ljudi, a zabilježeno je dva milijuna posjeta objektima koje prati i  oko 18.000 volontera ponajčešće studenata i građana koji svojim doprinosom čine Festival vidljivijim. Svi program su besplatni, a uključuju  veliki angažman organizatora i volontera.

Open house worldwide

Open House Worldwide je mreža od 54 organizacija koje organiziraju festivale diljem svijeta. Cilj mreže je uspostaviti dijalog o arhitekturi i dizajnu u europskim i svjetskim metropolama. U 2019. godini gotovo 1 milijun ljudi sudjelovalo je u događanjima Open House, a zabilježeno je 2 milijuna posjeta zgradama koje je omogućilo više od 18 000 volontera. Stoga je Open House Worldwide najveća platforma urbanog krajolika na svijetu koja omogućava izravan susreta građana s arhitektonskim objektima koje određuju izgled jednog grada. Mrežu je osnovala i njome upravlja Open City, dobrotvorna organizacija registrirana u Ujedinjenom Kraljevstvu, mrežu čine gradovi poput Londona, New Yorka, Atene, Lisabona, Stockholma, Praga, Rima, Melbournea, Osla….

UMJETNIČKA RAVNATELJICA

DUBRAVKA VRGOČ

Diplomirala dramaturgiju na Akademiji dramske umjetnosti i magistrirala na Odsjeku za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Radila je kao kazališna kritičarka i urednica kulture u „Vjesniku“ te pisala za časopise za kulturu u zemlji i inozemstvu. Bila je Fulbrightova stipendistica na City University New York i New York University. Osnivačica je i umjetnička ravnateljica Festivala svjetskoga kazališta od 2003. godine. Od 2004. do 2014. godine bila je ravnateljica Zagrebačkoga kazališta mladih, a od 2014. do 2022. godine intendantica Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu. Bila je u tri mandata predsjednica Europske kazališne konvencije. Pokrenula je brojne hrvatske projekte kao što su Dan otvorenog trga, Dan otvorenog grada, HNK u vašem kvartu, kao i europske projekte – Spring Tour ETC, European Theatre Lab, Prospero, „Stage“. Dobila je Nagradu grada Zagreba za iznimno međunarodno predstavljanje hrvatskoga kazališta i odličje Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge u kulturi i njezino promicanje u Republici Hrvatskoj i diljem svijeta. Odlikovana je odličjem Reda zvijezda Italije, koje Republika Italija dodjeljuje za izvanredan doprinos promicanju prijateljstva i suradnje, za ustrajno zalaganje za razvoj i širenje kazališne kulturne razmjene dviju zemalja. Članica je upravnog odbora Europske kazališne konvencije i Opere Europe.

IZVRŠNA RAVNATELJICA

TOMISLAVA BLATNIK

Diplomirala ekonomiju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Dodatno se educirala na poslovnoj školi IEDC Bled u Sloveniji. Iskustvo u vođenju obiteljskih tvrtki iz područja facility managementa u zemljama regije. Bavi se produkcijom izložbi kao što su: “Egomanija” Jelene Proković, kurator Jožica Brodarić, u Moravskim toplicama, Slovenija, “Stolci” autor Nike Zupanc, kurator Mika Cimolini, u suradnji s Muzejem za arhitekturu i dizajn Ljubljana, u Zagrebu, “Voyage” odabrani objekti slovenskog dizajna iz kolekcije Adorno, u suradnji s Muzejem za arhitekturu i dizajn Ljubljana, kuratorice Anja Radović i Urška Krivograd, u Gradu Otočec, Sloveniji, “Reflexions” francuske umjetnice Aline Dalglish, Otočec, Slovenija.

ocjenjivački sud

zrinka barišić marenić, arhitektica

jelena skorup juračić, arhitektica

ivana haničar buljan, arhitektica

Tonči Žarnić,
arhitekt

senka dombi,
arhitektica

dubravka vrgoč, oHz

ivana borovnjak,
dizajnerica

SAVJETODAVNI ODBOR

Martina Bienenfeld, direktorica TZGZ

Bojan Baletić, dekan af

Nika Pavlinek, članica upravnog odbora hdd

Katarina Horvat—Levaj, ravnateljica ipu

Tihomil Matković, predsjednik daz

Roman Šilje, predjsednik uha

Tomislava Blatnik, ohz